Våra köpvillkor

Tillämplighet 

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver. För återförsäljare gäller särskilt avtal.

 

Beställning

Alla beställningar sker via Internet.  Minimiorder är 100 kr. Du måste vara 18 år för att beställa. Är du inte 18 år fyllda skall du ha målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. 

 

Priser och fraktkostnader

Alla priser som anges på våra sidor inkluderar moms. För privatperson tillämpar vi enhetsfrakt, fn 39 kr vid brevförsändelser upp till 2 kg. Om du beställer varor för mer än 500 kr skickar vi varorna fraktfritt, upp till och med 2 kg. Undantaget är varor som av transportören klassas som skrymmande och ej stapelbara. Där gäller inte enhetsfrakt.

(För återförsäljare gäller fraktvillkoren i Åf-avtalet)

 

Betalning via faktura

Du kan välja att betala mot faktura med 14 dagars kredittid.

Vi använder oss av KLARNA'S fakturatjänst "Fakturera mig". Det tas då ut en faktureringsavgift på 29 kr.  En förutsättning för att beställa mot faktura är att du uppger ditt personnummer och att leveransadressen är densamma som den du är folkbokförd på. KLARNA gör en sk förenklad kreditkontroll (i realtid, tar mindre än 5 sek) som inte genererar någon notering eller kännedomskopia. För orderbelopp över 2000 kr görs en sedvanlig kreditkontroll. 

 

Försenad betalning

Undvik påminnelseavgiften på 50kr genom att alltid betala fakturan i tid. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per månad + gällande referensränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta KLARNA. Om du trots det inte betalar kommer du att spärras i vårt kundregister. Din fordran skickas också för inkasso.

 

Leveranstider

Normal leveranstid är 2-3 dagar, men vi eftersträvar så långt som möjligt att skicka samma dag. Under perioden juni, juli och augusti kan leveranstiden vara något längre. Om någon artikel skulle vara slut så kontaktar vi dig och rådgör om hur vi ska hantera ordern. I fall då du anser att leveransen dröjer på sådant sätt att du ej längre önskar leverans av order är det på ditt ansvar att order avbeställs i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. 

 

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör enligt de leveranssätt vilka presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt denna speditörs gällande prislista enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt tillser att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis nio (9) dagar från avsändandet. Leverans sker endast inom Sverige i fall ej annat avtalats. 

 

Förändring av order

Du äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad än prisskillnad på vara, förändra din order, dock med reservation för av dig beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. 

 

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss. 

 

Ångerrätt

Du skall vara helt nöjd, annars pengarna tillbaka.

Vi följer Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, vilket innebär att du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, från mottagandet. Givetvis gäller inte ångerrätten om varan varit använd eller om ev. plombering brutits. Om du utnyttjar din ångerrätt skall du först kontakta oss för att erhålla ett returnummer. Återsändande av vara vilken returneras med hänvisning till ångerrätten sker på din bekostnad då Distansavtalslagen ej ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara skall återsändas i originalförpackningen eller emballerad enligt våra rekommendationer. I fall varor man beställt ej kan nyttjas på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, godkännes ändå i vissa fall återköp. I sådana fall står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis frakt. I sådana fall innehålles 20% av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen. 

 

Reklamationer

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på, fanns redan vid leveranstillfället. För reklamation gäller samma förfarande som för retur. Se nästa stycke.

 

Returer

Vid eventuell retur, så måste du kontakta oss först för att få ett returnummer. Det är ditt ansvar att varan kommer tillbaka till oss i oskadat skick. Se däörför till att varan embaleras väl. Om något skulle hända med varan trots att den embalerats på ett tillfredställande sätt, så är det posten som är ersättningsskyldig. Returen är godkänd först när vi kontrollerat varan. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. 

 

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. 

 

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

 

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.